Completed Projects

Our Completed Projects List

LIST OF COMPLETED PROJECTS

 • UKURAN AS BUILT PILE UNTUK LOT 2226, SEKSYEN 16, GEORGETOWN, DAERAH TIMOR LAUT, PULAU PINANG
 • KERJA-KERJA UKUR BAGI PENANDAAN BATU SEMPADAN DI ATAS LOT 6205,6204,&6203 MUKIM 13, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG
 • PERMOHONAN PENYERAHAN LOT-LOT 1308, 1309 & 1310, SEKSYEN 4 BANDAR GEORGETOWN, DAERAH TIMUR LAUT , JALAN EDGECUMBE, PULAU PINANG DAN BERIMILIKAN SEMULA KEPADA 1 PETAK
 • KERJA – KERJA UKURAN DEMARKASI DI ATAS LOT 9882, MUKIM 12, BAYAN LEPAS, DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG
 • UKURAN BUTIRAN DI ATAS LOT 1197, MUKIM 15, DAERAH UTARA, BANDAR BUTTERWORT, PULAU PINANG
 • UKURAN ARAS,BUTIRAN DAN DEMARKASI DI ATAS LOT 6203-6205, MUKIM 13, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG
 • UKURAN CADANGAN PAPAN IKLAN DIJALAN TANJUNG TOKONG DAN LEBUHRAYA JELUTONG BERHAMPIRAN POLIS MARIN DIRAJA MALAYSIA
 • KERJA-KERJA UKUR DI ATAS TANAH KERAJAAN, JALAN THAMBY KECHIL, SEKSYEN 1, BANDAR BUTTERWORTH, SEBERANG PERAI UTARA
 • PERMOHONAN PENYERAHA LOT 554,556 & 621 DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA PETAK 1-4 SEKSYEN 23, BANDAR GEORGETOWN, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG
 • UKURAN AS-BUILT KERJA TANAH DI ATAS LOT 16833, MUKIM 12, DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG
 • UKURAN DEMARKASI, ARAS DAN BUTIRAN DI ATAS LOT 718, SEKSYEN 1, BUTTERWORTH, PULAU PINANG
 • UKURAN AS-BUILT OGL DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 1553 &3823, MUKIM 6,SEBERANG PERAI TENGAH, PERMATANG PAUH, PULAU PINANG
 • UKURAN ARAS DAN BUTIRAN DI ATAS LOT 1575 SEKSYEN BANDAR TANJUNG TOKONG, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG
 • UKURAN SETTING OUT PILE POINT DI ATAS PLOT 1 & 2 SEKSYEN 1, BANDAR GEORGWTOWN, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG
 • UKURAN BUTIRAN DI ATAS LOT 90 & 91 SEKSYEN 9, BANDAR GEORGETOWN,DAERAH TIMUR LAUT, PULAI PINANG
 • PERMOHONAN PECAH BAHAGIAN DI ATAS LOT 53, BUKIT BENDERA, DAERAH TIMUR LAUT PULAU PINANG
 • UKURAN ARAS DAN BUTIRAN BAGI JALAN PENAWAR, LORONG PENAWAR 1 & 2, LOT 386, SEKSYEN 1, BANDAR JELUTONG, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG
 • UKURAN BUTIRAN DI ATAS LOT 263, SEKSYEN 3, BANDAR BUTTERWORTH, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG
 • UKURAN BUTIRAN DI ATAS LOT 1272 MUKIM 8, SEBERAG PERAI UTARA, PULAU PINANG
 • UKURAN ARAS & BUTIRAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 2234 & 2433 BAGAN DALAM ‘SPLITWAY’ PENANG PORT SDN BHD BANDAR BUTTERWORTH, SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG
 • PERMOHONAN PECAHAN BAHAGIAN DI ATAS LOT 4256 MUKIM 6, DAERAH SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG
 • KERJA-KERJA UKUR DI SEPANJANG 1200m SG AIR ITAM DAN PARIT KONKRIT LUMBA KUDA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG
 • UKURAN AS BUILT SUNGAI MAS DAERAH TIMUR LAUT PULAU PINANG
 • UKURAN AS BUILT SUNGAI SATU DAERAH TIMUR LAUT PULAU PINANG
 • UKURAN AS BUILT MUARA SUNGAI KECHIL DAERAH TIMUR LAUT PULAU PINANG
 • UKURAN ARAS DAN BUTIRAN SUNGAI BAGAN JERMAL DAERAH TIMUR LAUT PULAU PINANG
 • PELAN MENUNJUKKAN LOT 243 MUKIM B DAERAH BARAT DAYA PULAU PINANG
 • KERJA-KERJA UKUR UNTUK SUNGAI AIR TERJUN DAERAH TIMUR LAUT PULAU PINANG

404 Text